В Академии МВА International 23.04.2016г прошла презентация и защита бизнес проектов на соискание степени МВА - Master of Business Administration